Hizmetlerimiz

Ceza Hukuku, suçların yasalara uygun olarak cezalandırılmasını ve cezalandırma işlemlerinin yürütülmesini düzenleyen hukuk dalıdır.

İş Hukuku, işveren ve işçiler arasındaki hukuki ilişkileri, iş sözleşmelerini, çalışma şartlarını, ücretlerive yükümlülükleri düzenleyen hukuk dalıdır.

Aile Hukuku, aile içi ilişkileri, evlilik, boşanma, anlaşmazlık, çocuklar, mallar, miras davaları ve benzeri  konuları düzenleyen hukuk dalıdır.

Miras hukuku, kişilerin ölümünden sonra malların kendi vasiyetleri doğrultusunda veya yakınlarına kalacak şekilde devredilmesidir.

Emlak Hukuku, gayrimenkul değerlerinin (evler, arsalar, binalar vb.) satın alınması, kiralanması, transferi ve kullanımı gibi konuları düzenleyen hukuk dalıdır.

Sözleşme Hukuku, taraflar arasında sözleşmelerden doğan anlaşmazlıklara yönelik, Borçlar Hukuku’nun temelini oluşturan önemli bir hukuk dalıdır.

Tüketici Hukuku, tüketicinin ekonomik çıkarlarının, sağlıklarının ve güvenliklerinin korunması amacıyla oluşturulan bir hukuk dalıdır.

İcra Hukuku, borçların yerine getirilmemesi zamanında ödenmemesi gibi durumlarda borçlu mallarının veya gelirlerinin takibini ve satılmasını düzenleyen hukuk dalıdır.