Sıkça Sorulan Sorular

Cesur Hukuk Bürosu

Sıkça Sorulan Sorular

Avukat yardımı almak zorunda mıyım? Kendim takip edebilir miyim?

Türk Hukuk sisteminde avukatlık yardımı alınması zorunlu değildir. Fakat hukuk yargılamasında özel usul hükümlerinin olması yargılamada avukat zorunluluğu kılmaktadır. Çünkü usul hükümlerinin yerine getirilmemesi durumunda davanın kaybedilmesi durumu söz konusu olacaktır.Önemli olan davada haklı olmak değil davada haklılığın ispat edilmesidir. Bu bakımdan avukat tutmak hukuken zorunlu olmasa bile davaları yürütebilmek ve sürdürebilmek zorunludur.

Dava açmadan önce neleri bilmem gerekir?

Dava açılmadan önce konusunda uzman bir avukatla görüşüp mümkünse davanın uzman avukat tarafından yürütülmesi gerekmektedir.

Dava açarken para yatıracak mıyım?

Dava açmadan önce kişi adli yardımdan faydalanmadığı durumda dava ücretlerini yatırmak zorundadır.Buna ek olarak sonrasında avansın yetmemesi durumunda ekstra giderlin çıkması söz konusu olabilir. Avukat tutulması durumunda ise ayrıca avukatlık ücreti de ödenmesi gerekecektir. Ayrıca davanın kaybedilmesi durumunda yargılama giderleri davayı kaydene üzerine bırakılmakla birlikte karşı tarafın avukatlık ücretini de ödemek zorunda kalıcaktır. Dava masraflarını geri alabilir miyim?Dava açıldıktan sonra dava sonuçlanınca davanın kazanılması durumunda davacı yaptığı masrafları karşı taraftan albilir. Kaytbedilmesi durumunda ise yargılama giderleri kendi üzerine bırakılır.

Dava açmak bu kadar basit mi?

Evet, dava açmak “yetkili mahkemeye” dava dilekçenizi dava harcı ve posta masrafları ile birlikte teslim etmekten ibarettir. Bu tarif kolay görünse de dava açmak önemli yasal sonuçları olan ve mali yük getirmesi ihtimali bulunan ciddi bir iştir. Unutmayınız ki; davayı açmak işlemi basit olsa da işin kendisi son derece ciddidir ve bazen uzun süre alır. Bu hususu mutlaka göz önünde bulundurmalı ve yaptığınız işin göründüğü kadar basit olmadığını, sonuçlarının çok ciddi olabileceğini bilmelisiniz.

Davamı nerede açmalıyım ?

Davalar yetkili ve görevli mahkemelerde açılmalıdır. Hangi tür mahkemenin görevli olduğunu tespit ettikten sonra, hangi yer mahkemesinin yetkili olduğunu da belirlemeniz gerekir. Bu sorunun kısa bir cevabı olmadığı ve hatalı mahkemeye başvurmak zaman, para ve hak kayıplarına yol açabileceği için davanızı açmadan önce bu konuda mutlaka bir hukukçudan profesyonel yardım alınız.

dava dilekçesi nasıl olmalı ?

1. Adınız soyadınız, TC kimlik numaranız, açık adresiniz 2. Karşı tarafın; adı soyadı (kurum ise ünvanı), biliyorsanız TC Kimlik Numarası, adresi 3. Mümkün olduğunca açık ve öz şekilde aşağıdaki hususları dilekçenizde belirtiniz a. Davanızın konusu b. Davayı açma nedeniniz c. Talebiniz (dava sonucu elde etmek istediğiniz sonuç) d. Yasal dayanaklarınız e. Delilleriniz i. Dilekçeniz arkasına delil listesi ekleyerek tüm delillerinizi sıra ile yazınız. Elinizde olan delilleri dilekçeniz ekinde sıra numarası vererek sununuz. Elinizde olmayan delillerin nereden temin edileceğini açık şekilde yazınız. f. Davaya konu olayın (şeyin) gerçekleştiği tarih ve sizin öğrendiğiniz tarih g. Varsa dava konusu ile ilgili içtihatlar (önceki kesinleşmiş mahkeme kararlarından örnekler)

avukat vekaletnamesi nasıl çıkarılır?

Avukatınızla gerçekleştireceğiniz görüşme neticesinde avukatınız gerçekleştirilecek işlemin genel ya da özel vekaletname ile çözümlenmesi gerektiği konusunda size yol gösterecektir. Avukatınızın talebi doğrultusunda vekaletname çıkartmak için gideceğiniz noterde avukatınızın size vereceği vekalet bilgilerini notere iletmeniz yeterli olacaktır.

konusuna göre uzman avukatı nasıl bulabilirim?

Konusuna göre uzman avukatı bulmak için görüşmeye gittiğinizde avukatın tecrübeleri ve bilgi birikimini öğrenebilir ve danışmanlığından yararlanabilirsiniz. Uzman avukatlık tecrübe ve başarı ile doğru orantılı bir şekilde ilerlemektedir. Avukatınızla gerçekleştireceğiniz görüşmede karşılıklı olarak güven ilişkisinin kurulabilmesi için aklınızdaki soruları sormaktan çekinmeyiniz.

en iyi ceza avukatı nasıl bulunur?

En iyi ceza avukatının bulunması sübjektif bir kavramdır. Ceza hukuku, özel hukuktan farklı olarak duruşmadaki aktifliğin ve müdahalenin çok önemli olduğu bir alandır. Bu nedenle Sulh Ceza Mahkemesi avukatı, asliye ceza mahkemesi avukatı, ağır ceza mahkemesi avukatı gibi en iyi ceza davası avukatının belirlenmesinde avukatın kişisel özellikleri de önem arz etmektedir. Kayseri en iyi ceza avukatının ya da Kayseri en iyi ceza avukatlarının tespit edilmesinde avukatın bilgi birikimi ve kişisel özelliklerinin değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Aynı şekilde Kayseri en iyi ceza avukatı ya da Kayseri en iyi ceza avukatlarının tespit edilmesinde Kayseri adliyelerinde dava avukatlığını tecrübe etmiş ve bilgi birikimine sahip güven duyduğunuz bir avukatla çalışmanızı öneririz.

En iyi boşanma avukatı nasıl bulunur?

Kayseri en iyi boşanma avukatı ya da Kayseri en iyi boşanma avukatlarının tespit edilmesinde avukatınızın boşanma hukuku alanında tecrübesinin bulunup bulunmadığının sorulması, boşanma davasının delillerine ulaşma ve değerlendirme de bilgi birikiminin yeterli olmasına önem verilmelidir. En iyi boşanma avukatı sizin avukatınızla kuracağınız güven ve özen ilişkisiyle doğru orantılı bir şekilde belirlenecektir.

Kiracımı nasıl tahliye ederim?

Kiranın tahliye edilmesini ilişkin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan tahliye sebeplerinin varlığı aranmalıdır. Kiracının tahliyesi ancak kanundaki sebeplerden birinin varlığı halinde söz konusu olabilmektedir. Sebep olmaksızın kiracının mahkeme kanalı ile tahliye edilmesi mümkün değildir. Bu kapsamda kiracınız kirasını ödemiyorsa ya da kiralananın kullanımı konusunda sorun var ise, konut ya da ş yeri ihtiyacı nedeniyle kiralananın boşaltılması gerekiyorsa ve 6098 sayılı kanunda yer alan diğer sebeplerin varlığı halinde kiracının tahliye edilmesi mümkün olacaktır. Ancak kanun kiracının tahliye edilmesinde mahkeme öncesi ve mahkeme sürecinde sıkı kuralları uyguladığı ve aradığı için tahliye konusunda alanında uzman bir avukattan hukuki yardım alınmasını önermekteyiz.

kira borcunun ödenmemesi halinde hangi yollara başvurabilirim?

Kira borcunun bir kira dönemi içerisinde ödenmemiş olması halinde kiracının temerrüdü oluşmaktadır ve temerrüde düşen kiracıya kirasını ödemesi aksi takdirde tahliye edileceğine ilişkin ihtar gönderilmektedir. İhtarın 6098 sayılı kanunun aradığı koşulları taşıması ve kanunda belirtilen hak düşürücü sürenin belirtilmiş olması zaruridir. Kiracıya verilen bu süre içerisinde kira bedelinin ödenmemesi halinde kiraya verenin dava açarak kiracısını tahliye ettirmesi mümkündür. Kiracının bu süre içerisinde kirasını ödemesi halinde ise kiraya veren bir dönem içerisinde iki kez kira bedelinin ödenmesinde gecikmeye düşülmesini konu olan iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davasının koşullarının oluşmasını beklemelidir. Bu koşulların oluşmasını müteakip iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davasını açarak diğer koşulların da oluşması halinde kiracısını tahliye ettirebilecektir. İlgili konuda alanında uzman bir avukattan hukuki yardım alınmasını önermekteyiz.

Boşanma davası sırasında ve sonrasında hükmedilecek nafaka yalnızca kadına tanınan bir hak mıdır?

Nafaka 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu gereğince boşanma davasının görüldüğü sırada muhtaç duruma düşen ve boşanma davasının sonrasında da ihtiyaç durumu devam eden tarafa hakim belli bir miktar nafakanın ödenmesine karar verebilmektedir. Bu noktada nafaka talep edenin ya da nafakayı ödeyecek kişinin kadın ya da erkek olması önem arz etmemektedir.

İstediğim kişiye mirasımın tamamını bırakabilir miyim?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu bu noktada aile bağlarını üstün tutmuş ve saklı paylı mirasçıların saklı payları haricinde murisin terekesi üzerinde tasarruf edebilmesine imkan sağlamıştır. Bu nedenle saklı paylı miracılar saklı paylarını aldıktan sonra kalan miras payı üzerinde murisin dilediği gibi tasarruf hakkı bulunmaktadır. Saklı paylı mirasçılar 4721 sayılı kanunda sayılmış olan eş, altsoy (çocuklar) ile anne ve babadır. Saklı paylı mirasçılarında kendi içerisinde hak sıralaması bulunmakta olup, mirastan kaynaklı hakkınızı alamadığınız düşünüyorsanız herhangi bir hak ve süre kaybına uğramamak için alanında uzman bir avukattan hukuki yardım alınmasını önermekteyiz.

hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) nedir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ceza mahkemelerindeki yargılama sonucunda yetişkinler için 2 yıl veya daha az, suça sürüklenen çocuklar için de 3 yıl ve daha az süreli hapis cezası ya da adli para cezası alınması halinde sanığın kabul etmesi halinde mahkemenin kurmuş olduğu hükümdür. Sanık hükmün açıklanmasını geri bırakılmasını kabul etmezse mahkeme tarafından bu karar verilmemektedir. Sanığın hükmün açıklanmasını kabul etmesi halinde ise kararın kesinleşmesinden itibaren 5 yıl içerisinde sanık kasten yeni bir suç işlemediği takdirde ilgili suçtan olayı almış olduğu HAGB cezası sicilinde görünmeyecektir. Bu süreç içerisinde ise sanık hakkında verilen HAGB kararı, özel olarak tutulan HAGB sicilinde bulunacaktır. Sanık 5 yıl içerisinde kasen yeni bir suç işlediği takdirde ise hem yeni işlediği suçtan dolayı ceza alacak hem de önceki HAGB’si açılarak cezaya dönüştürülecektir.

icra takibi nasıl başlatılır?

İcra takibinin konusuna göre 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun aradığı koşullara uygun olarak hazırlanacak takip talebi ile icra dairlerine gidilerek icra takibi başlatılmaktadır. Akabinde icra dairesi tarafından hazırlanan ödeme emrinin borçluya gönderilmesi, gönderi takibinin yapılması ve icra sürecinin takip edilmesi zaruridir. Ancak icra takibinin başlatılması ve devamındaki süreç için titiz bir araştırma ve incelemenin yapılması gerektiği için alanında uzman bir avukattan hukuki yardım alınmasını önermekteyiz.

icra takibine itiraz etmezsem ne olur?

Usulüne uygun bir şekilde başlatılmış olan icra takibine süresi içerisinde itiraz edilmemesi halinde icra takibi kesinleşir ve aleyhinize haciz işlemleri başlatılabilir. Bazı durumlarda tebligat kişi evde olmadığı için muhtara da bırakılabilmektedir. Bu durumda muhtara tebligatın diğer koşulların varlığı halinde geçerli olduğunu ve kişinin muhtardan tebligatı aldığı tarihin değil, posta görevlisinin evrakı muhtara bıraktığı tarihin tebliğ tarihi olduğunun bilinmesi zaruri önem arz etmektedir. Olumsuz bir durumla karşılaşmamak için ödeme emri ya da icra emrini tebliğ alır almaz alanında uzman bir avukattan hukuki yardım alınmasını önermekteyiz.

avukatlık ücreti nasıl belirlenir?

Avukatlık ücreti, dava konusu doğrultusunda belirlenmektedir. Bu noktada 1136 sayılı Avukatlık Sözleşmesi hükümleri ile her sene ücretleri revize edilen avukatlık asgari ücret tarifesine ve İzmir barosu ile İstanbul barosu tarafından düzenlenen tavsiye niteliğindeki avukatlık asgari ücret tarifesine göre avukatlık ücreti belirlenmektedir.

%90 Başarı

Girmiş olduğumuz hukuki süreçlerin tamamında %90 başarıya ulaştık.

%100 Güvenilir

2016 yılında çıkmış olduğumuz bu yolda 1500+ fazla referans sayısına ulaştık.